معنی اسم جهان

نام جهان به چه معناست؟

معنی اسم جهان : 1- کیهان، عالم، گیتی، دنیا؛ 2- (به مجاز) 1) فرهنگ؛ 2) حیطه؛ 3) نمادی برای بزرگی و عظمت؛ 4) مردم دنیا و زندگی.

اسم های مرکب با اسم دخترانه جهان

ماه‌جهان : (به مجاز) زیبای جهان.

مَلک‌جهان : (عربی ـ معرب) 1- فرشته جهان؛ 2- (به مجاز) زیباروترین.

مِهرجهان : (مهر = خورشید + جهان)، 1- خورشیدِ عالم، آفتابِ عالم تاب؛ 2- (به مجاز) زیبا رو.

گل‌جهان : 1- ویژگی کسی که به لحاظ خصوصیت ویژه‌ای (نظیر زیبایی) در دنیا ممتاز و سرآمد باشد؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

شمس‌جهان : (عربی ـ معرب فارسی) 1- خورشید جهان، آفتاب گیتی؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

معنی اسم جهان ‌آرا : (در قدیم) 1- زیبا کننده، زینت بخش و مایه‌ی زیبایی جهان؛ 2- (به مجاز) 1) بسیار زیبا؛ 2) آراینده‌ی جهان و نظم بخشنده به آن؛ 3- (اَعلام) شاهدخت گورکانی هند [1023-1092 قمری]، دختر شاه جهان،که دلبستگی شدید به تصوف داشت و در این باره کتابی به نام مونس‌الارواح به زبان فارسی نوشت و مسجد آگره از بناهای اوست.

جهان ‌آفرین : 1- آن که عالم را خلق کرده است؛ 2- خدا.

جهان ‌ناز : مایه‌ی افتخار جهان، فخر جهان.

جهان‌تاب : آنچه به جهان نور و روشنایی می‌دهد، عالم‌تاب، نور دهنده‌ی جهان.

جهان‌دخت : دختر شهره در عالم.اسم جهان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جهان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جهان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جهان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جهان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جهان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جهان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جهان

نام های دخترانه بر وزن جهان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید