معنی اسم جهان

نام جهان به چه معناست؟

معنی اسم جهان : 1- کیهان، عالم، گیتی، دنیا؛ 2- (به مجاز) 1) فرهنگ؛ 2) حیطه؛ 3) نمادی برای بزرگی و عظمت؛ 4) مردم دنیا و زندگی.

اسم های مرکب با اسم دخترانه جهان

ماه‌جهان : (به مجاز) زیبای جهان.

مَلک‌جهان : (عربی ـ معرب) 1- فرشته جهان؛ 2- (به مجاز) زیباروترین.

مِهرجهان : (مهر = خورشید + جهان)، 1- خورشیدِ عالم، آفتابِ عالم تاب؛ 2- (به مجاز) زیبا رو.

گل‌جهان : 1- ویژگی کسی که به لحاظ خصوصیت ویژه‌ای (نظیر زیبایی) در دنیا ممتاز و سرآمد باشد؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

شمس‌جهان : (عربی ـ معرب فارسی) 1- خورشید جهان، آفتاب گیتی؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

معنی اسم جهان ‌آرا : (در قدیم) 1- زیبا کننده، زینت بخش و مایه‌ی زیبایی جهان؛ 2- (به مجاز) 1) بسیار زیبا؛ 2) آراینده‌ی جهان و نظم بخشنده به آن؛ 3- (اَعلام) شاهدخت گورکانی هند [1023-1092 قمری]، دختر شاه جهان،که دلبستگی شدید به تصوف داشت و در این باره کتابی به نام مونس‌الارواح به زبان فارسی نوشت و مسجد آگره از بناهای اوست.

جهان ‌آفرین : 1- آن که عالم را خلق کرده است؛ 2- خدا.

جهان ‌ناز : مایه‌ی افتخار جهان، فخر جهان.

جهان‌تاب : آنچه به جهان نور و روشنایی می‌دهد، عالم‌تاب، نور دهنده‌ی جهان.

جهان‌دخت : دختر شهره در عالم.


اسم جهان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جهان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جهان چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جهان تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید