معنی اسم ثنا

نام ثنا به چه معناست؟

ثَنا :    (عربي) 1- ستايش، مدح؛ 2- دعا؛ 3- درود و تحيت؛ 4-حمد، شكر، سپاس.اسم ثنا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ثنا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ثنا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ثنا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ثنا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ثنا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ثنا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ثنا

نام های دخترانه بر وزن ثنا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید