معنی اسم ترانه

نام ترانه به چه معناست؟

تَرانه :    1- (در موسيقي) شعري متشكل از چند بيت مقفا و هم‌سان از نظر تعداد هجاها و مصراع‌ها كه با آواز خوانده مي‌شود؛ ليد؛ 2- (در موسيقي) هرنوع سخن معمولاً موزون كه با موسيقي خوانده شود؛ 3- (در موسيقي ايراني) قطعه آوازي، نوع جديدي از تصنيف؛ تصنيف؛ 4-(در ادبيات) دو بيتي‌هاي محلي از نوع فهلويات؛ 5- (در قديم) (در ادبيات) هر نوع شعري كه شامل دو بيت باشد؛ 6- (در قديم) (در موسيقي ايراني) رباعي‌اي كه با آواز خوانده شود؛ 7- (در قديم) هر صدايي كه حالت موسيقايي داشته باشد.


اسم ترانه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ترانه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ترانه چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ترانه تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید