معنی اسم ترانه

نام ترانه به چه معناست؟

تَرانه :    1- (در موسيقي) شعري متشكل از چند بيت مقفا و هم‌سان از نظر تعداد هجاها و مصراع‌ها كه با آواز خوانده مي‌شود؛ ليد؛ 2- (در موسيقي) هرنوع سخن معمولاً موزون كه با موسيقي خوانده شود؛ 3- (در موسيقي ايراني) قطعه آوازي، نوع جديدي از تصنيف؛ تصنيف؛ 4-(در ادبيات) دو بيتي‌هاي محلي از نوع فهلويات؛ 5- (در قديم) (در ادبيات) هر نوع شعري كه شامل دو بيت باشد؛ 6- (در قديم) (در موسيقي ايراني) رباعي‌اي كه با آواز خوانده شود؛ 7- (در قديم) هر صدايي كه حالت موسيقايي داشته باشد.اسم ترانه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ترانه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ترانه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ترانه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ترانه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ترانه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ترانه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ترانه

نام های دخترانه بر وزن ترانه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید