معنی اسم تیام

نام تیام به چه معناست؟

تيام :    (لُري) 1- چشمانم؛ 2- (به مجاز) عزيز و گرامي.اسم تیام

  • به نظر شما چه اسمی در کنار تیام ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام تیام چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن تیام از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به تیام تغییر میدهید؟

اسم پسر که به تیام بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با تیام به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن تیام

نام های دخترانه بر وزن تیام به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید