معنی اسم توران

نام توران به چه معناست؟

معنی اسم توران : (در پهلوی، turān )، (تور = پسر فریدون + ان (پسوند نسبت)) (اَعلام) 1) سرزمین تورانیان که منسوب به تور پسر فریدون می‌باشد؛ 2) (در قدیم) قوم باستانی در داستانهای ملی ایران، که در روزگار کیانیان با ایرانیان در جنگ بودند؛ 3) سرزمین آن قوم در شمال آمودریا؛ 4) بیابان پهناوری در آسیای مرکزی، در جنوب و خاور دریاچه‌ی آرال، که رودهای آمودریا و سیردریا آن را به بیابانهای قراقوم و قزل قوم تقسیم می کند.

نام توران‌دخت به چه معناست : (توران+ دخت = دختر)، 1- دختر تورانی؛ 2- (اَعلام) نام دختر خسرو پرویز كه بعد از شیرویه به شاهی رسید.اسم توران

  • به نظر شما چه اسمی در کنار توران ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام توران چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن توران از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به توران تغییر میدهید؟

اسم پسر که به توران بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با توران به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن توران

نام های دخترانه بر وزن توران به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. محمد

    اسم توران بیشتر به نظر میاد پسرونه باشه

نظر خود را بیان کنید