معنی اسم بهار

نام بهار به چه معناست؟

معنی اسم بهار : 1- فصل اول سال؛ 2- (در گیاهی) شكوفه درختان خانواده‌ی مركبات؛ 3- گیاهی زینتی؛ 4- (به مجاز) دوره‌ی شادابی هر چیز؛ 5- (در قدیم) (به مجاز) سبزه و علف؛ 6- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) یكی از دستگاه‌ها یا ادوار؛ 7- (در سنسكریت) (در قدیم) بتخانه و بتكده؛ 8- (اَعلام) نام شهری در شمال غربی استان همدان.


اسم های مرکب با بهار

معنی اسم بهاره : 1- مربوط به بهار؛ 2- به عمل آمده در بهار؛ 3- منسوب به بهار. + م بهار.

اسم بهارک به چه معناست : [بهار+ ك(اَك)/-ak/ (پسوند شباهت)] 1- به معنای مانند بهار، همچون بهار؛ 2- (به مجاز) زیبا با طراوت.

نام دخترانه بهاران : 1- هنگام بهار، موسم بهار؛ 2- (به مجاز) زیبا و با طراوت.اسم بهار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بهار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بهار چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن بهار از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بهار تغییر میدهید؟

اسم پسر که به بهار بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با بهار به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن بهار

نام های دخترانه بر وزن بهار به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. مامان جون

    بهار بها چه اسم آشنایی. به به

نظر خود را بیان کنید