معنی اسم بخشنده

نام بخشنده به چه معناست؟

بخشنده :    (صفت فاعلي از بخشيدن) آنكه چيزي را بي‌آنكه عوضي بخواهد مي‌بخشد؛ عطا كننده.اسم بخشنده

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بخشنده ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بخشنده چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن بخشنده از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بخشنده تغییر میدهید؟

اسم پسر که به بخشنده بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با بخشنده به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن بخشنده

نام های دخترانه بر وزن بخشنده به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید