معنی اسم ایناس

نام ایناس به چه معناست؟

ايناس:  (عربي) (در قديم) انس، مؤانست، انس دادن، خو گرفتن، انس يافتن، دمسازي.اسم ایناس

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ایناس ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ایناس چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ایناس از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ایناس تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ایناس بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ایناس به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ایناس

نام های دخترانه بر وزن ایناس به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید