معنی اسم آیتک

نام آیتک به چه معناست؟

آيتك:    (تركي ـ فارسي) 1- ماه تنها، ماه بي همتا؛ 2- (به مجاز) زيبارو.اسم آیتک

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آیتک ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آیتک چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آیتک از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آیتک تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آیتک بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آیتک به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آیتک

نام های دخترانه بر وزن آیتک به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید