معنی اسم اسکات

نام اسکات به چه معناست؟

معنی اسم اسکات(Scott): این نام به طور اصلی برای افرادی به کار می‌رود که به زبان اسکاتلندی صحبت می‌کنند. این افراد از ایرلند به اسکاتلند آمده بودند.اسم اسکات

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اسکات ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اسکات چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اسکات از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اسکات تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اسکات بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اسکات به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اسکات

نام های دخترانه بر وزن اسکات به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید