معنی اسم جیمز

نام جیمز به چه معناست؟

جیمز(James):در فرم انگلیسی ،جیمز نام دو نفر از شاگردان مسیحی  به نام‌های پسر زبدی و پسر حلفا بوده است.  در بریتانیا، جیمز یک نام سلطنتی در ارتباط با خانه اسکاتلندی استوارت بوده است. جیمز اول اسکاتلند، حامی هنر و یک حاکم پر انرژی بود.

همچنین بخوانید: اسم های خارجی


اسم جیمز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جیمز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جیمز چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جیمز از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جیمز تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جیمز بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جیمز به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جیمز

نام های دخترانه بر وزن جیمز به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید