معنی اسم ادوارد

نام ادوارد به چه معناست؟

معنی اسم ادوارد (Edward): ادوارد از ēad به معنای” رفاه و ثروت” و weard به معنای” حفاظت و نگهبانی” گرفته شده است. این نام یکی از قدیمی ترین نام‌هایی است که تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته است. ادوارد حتی به سایر زبان‌های اروپایی نیز صادر شده است.اسم ادوارد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ادوارد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ادوارد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ادوارد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ادوارد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ادوارد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ادوارد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ادوارد

نام های دخترانه بر وزن ادوارد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید