معنی اسم شالیز

نام شالیز به چه معناست؟

معنی اسم شالیز: (تلفظ: šāliz) پالیز ، مزرعه ی برنج .اسم شالیز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار شالیز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام شالیز چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن شالیز از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به شالیز تغییر میدهید؟

اسم پسر که به شالیز بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با شالیز به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن شالیز

نام های دخترانه بر وزن شالیز به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید