معنی اسم هيوا

نام هيوا به چه معناست؟

هيوا : (كردي، hiwā ) اميد.اسم هيوا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار هيوا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام هيوا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن هيوا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به هيوا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به هيوا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با هيوا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن هيوا

نام های دخترانه بر وزن هيوا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. اوزرا

    پیشوا(پیش+وا)پیش مثل پیشدستی.پیشمان.پیشمانیه.(حروف گچپژدرعربی و فارسی وجودندارد.ومخصوص زبان تورکی است).وهر کلمه ایی آخرش وا داشته باشد.تورکی است.مثل هیوا(به).نینوا.نوا.بینوا.شیوا.داوا(دوا).دووا(دعا).دااوا(دعوا).سوا(جداکردنی).یاوا(یاواش.یواش).ماوا(پناهگاه)یوا(اووا.لانه)روا.ناروا.کوا(نام روستایی در گی لان.و کوالی یعنی کسی که اهل کوا است(لو.و.لی.علامت نسبیت در تورکی است.مثل پنجه لی)خومارلو)قووا(قوت.قوی.قدرت عربی از فعل قودورماق تورکی گرفته شده است)ساوا(ساواش).لاوا(لاواش).لوا….هیوا ده سم گل آلما ده سم گلمه..آلما آلما..هیوا هیوا……..فعل مچومچو بچوبچو فعل اصلی کردی از تورکی (فعل چوماق.نه آت تکین چووسان؟)گرفته شده است.هیچوقت سومین زبان زنده یدنیا را با لهجه های عربی مقایسه نکنید .بیهوده است.

نظر خود را بیان کنید