معنی اسم هومن

نام هومن به چه معناست؟

هومن : (هو = خوب + من/ مان = انديشه و روح) 1- دارنده‌ي روح خوب و نيك انديش؛ 2- (اَعلام) نام پسر ويسه و برادران پيران و يكي از سرداران افراسياب.

هومان : (= هومن)،  هومن.اسم هومن

  • به نظر شما چه اسمی در کنار هومن ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام هومن چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن هومن از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به هومن تغییر میدهید؟

اسم پسر که به هومن بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با هومن به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن هومن

نام های دخترانه بر وزن هومن به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید