معنی اسم نوح

نام نوح به چه معناست؟

معنی نوح:    (عبری) 1- (در عبری) به معنی راحت است؛

(اَعلام)

1) سوره‌ي هفتاد و يكم از قرآن كريم داراي بيست و نه آيه؛

2) از پيامبران مذکور در عهد عتیق و قرآن، که بنا بر روایات چون مردم آموزشهای او را نپذیرفتند، خداوند به او فرمان داد برای خود کشتی بسازد و پیروانش را همراه با یک جفت از هر جانوری در آن جای دهد. آنگاه توفانی فرستاد که همه‌ي روی زمین را آب فرا گرفت، نوح و همراهانش پس از فروکش کردن توفان به روی زمین فرود آمدند؛

3) نوح: نام دو تن از امیران سامانی. نوح اول: امیر سامانی [331-343 قمری]؛ نوح دوم: امیر سامانی [366-387 قمری]، که در 13 سالگی بر تخت نشست و تمام دوران او به جنگ با یاغیان گذشت.

همچنین بخوانید: فال انبیا حضرت نوح

اسم نوح

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نوح ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نوح چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نوح تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید