معنی اسم نوح

نام نوح به چه معناست؟

معنی نوح:    (عبری) 1- (در عبری) به معنی راحت است؛

(اَعلام)

1) سوره‌ي هفتاد و يكم از قرآن كريم داراي بيست و نه آيه؛

2) از پيامبران مذکور در عهد عتیق و قرآن، که بنا بر روایات چون مردم آموزشهای او را نپذیرفتند، خداوند به او فرمان داد برای خود کشتی بسازد و پیروانش را همراه با یک جفت از هر جانوری در آن جای دهد. آنگاه توفانی فرستاد که همه‌ي روی زمین را آب فرا گرفت، نوح و همراهانش پس از فروکش کردن توفان به روی زمین فرود آمدند؛

3) نوح: نام دو تن از امیران سامانی. نوح اول: امیر سامانی [331-343 قمری]؛ نوح دوم: امیر سامانی [366-387 قمری]، که در 13 سالگی بر تخت نشست و تمام دوران او به جنگ با یاغیان گذشت.

همچنین بخوانید: فال انبیا حضرت نوح


اسم نوح

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نوح ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نوح چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نوح از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نوح تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نوح بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نوح به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نوح

نام های دخترانه بر وزن نوح به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید