معنی اسم مارتیا

نام مارتیا به چه معناست؟

مارتیا :    (پهلوي) 1- آدمي، انسان؛ 2- (اَعلام) نام پیشوای شورش عیلام در کتیبه‌ي بیستون، منسوب به داریوش اوّل.اسم مارتیا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مارتیا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مارتیا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مارتیا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مارتیا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مارتیا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مارتیا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مارتیا

نام های دخترانه بر وزن مارتیا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید