معنی اسم کیکاووس

نام کیکاووس به چه معناست؟

كِيكاووس :    1- به معني«داراي منبع فراوان»؛ 2- (اَعلام) 1) (= کاووس) (در شاهنامه) دومين پادشاه كيانی؛ که 160 سال پادشاهی کرد؛ 2) نام دو تن از شاهان سلجوقی روم. عزّالدین کیکاووس اول: شاه [608-615 قمری]؛ عزّالدین کیکاووس دوم: شاه [643-655 قمری]، که با برادرانش قلج ارسلان چهارم و کیقباد دوم در سلطنت شریک بود. پس از حمله‌ي مغول به بیزانس گریخت و پایان عمر را در آوارگی گذراند؛ 3) کیکاووس‌ابن اسکندر (عُنصُرالمَعالی) [حدود 412- حدود 480 قمری] نویسنده‌ي ایرانی و از امیران سلسله‌ي زیاریان، مؤلف قابوسنامه.اسم کیکاووس

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کیکاووس ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کیکاووس چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کیکاووس از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کیکاووس تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کیکاووس بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کیکاووس به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کیکاووس

نام های دخترانه بر وزن کیکاووس به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید