معنی اسم ارسلان

نام ارسلان به چه معناست؟

اَرسلان : (تركی) 1- شیر، شیر درنده، اسد؛ 2- از نامهای خاص ترکی؛ 3- (به مجاز) مرد شجاع و دلیر.اسم ارسلان

 • به نظر شما چه اسمی در کنار ارسلان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
 • نظر شما در مورد نام ارسلان چیست؟
 • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ارسلان از نظر شما چیست؟
 • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ارسلان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ارسلان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ارسلان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ارسلان

نام های دخترانه بر وزن ارسلان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

2 دیدگاه

 1. مهسا

  اسم پسر من قراره این باشه…

 2. زهرا

  ارسلان در ترکی به معنی شیر نیست

  معنی شیر در ترکی اصلان،یا آصلان است

  ارسلان از دوبخش **ار==مرد**و**سلان یا سالان=افکن**تشکیل شده است

  ارسلان یعنی مردافکن

نظر خود را بیان کنید