اَرسلان : (تركی) 1- شیر، شیر درنده، اسد؛ 2- از نامهای خاص ترکی؛ 3- (به مجاز) مرد شجاع و دلیر.


اسم ارسلان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ارسلان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ارسلان چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ارسلان تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

2 دیدگاه

  1. ارسلان در ترکی به معنی شیر نیست

    معنی شیر در ترکی اصلان،یا آصلان است

    ارسلان از دوبخش **ار==مرد**و**سلان یا سالان=افکن**تشکیل شده است

    ارسلان یعنی مردافکن

نظر خود را بیان کنید