معنی اسم فریبرز

نام فریبرز به چه معناست؟

فريبرز :    1- دارنده‌ي فرّ بزرگ، بزرگ فره، شكوه فره؛ 2- (اَعلام) (در شاهنامه) پسر كيكاووس و عموی کیخسرو، که با پادرمیانی رستم، فرنگیس مادر کیخسرو را به زنی گرفت.اسم فریبرز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فریبرز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فریبرز چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فریبرز از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فریبرز تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فریبرز بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فریبرز به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فریبرز

نام های دخترانه بر وزن فریبرز به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید