معنی اسم فاضل

نام فاضل به چه معناست؟

فاضل :    (عربي) 1- داراي فضيلت و برتري در علم به ويژه علوم ادبي؛ 2- (در قديم) نيكو، پسنديده به ويژه آنچه داراي جنبه يا اجر معنوي است؛ 3- (اَعلام) 1) فاضل قمی: (= ابوالقاسم محمّدابن حسن) [1152-1231 قمری] فقیه شیعه‌ي ایرانی، مؤلف قوانینُ الاصول، مرشدُالعوام، جامعُ‌الشتات و رد علی الصوفیه والغُلات؛ 2) فاضل گروسی: [1198-1253 قمری] لقب محمّد بایندری، ادیب، منشی و شاعر ایرانی، مؤلف انجمن خاقان. از پیشگامان تجدد در نثر فارسی.اسم فاضل

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فاضل ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فاضل چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فاضل از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فاضل تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فاضل بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فاضل به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فاضل

نام های دخترانه بر وزن فاضل به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید