معنی اسم غیاث

نام غیاث به چه معناست؟

غياث :    (عربي) 1- (در قديم) فريادرس؛ 2- فريادخواهي؛ 3- از صفات و نام‌هاي خداوند.

غياث‌الدين :    (عربي) 1- پناه دين و آييناسم غیاث

  • به نظر شما چه اسمی در کنار غیاث ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام غیاث چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن غیاث از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به غیاث تغییر میدهید؟

اسم پسر که به غیاث بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با غیاث به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن غیاث

نام های دخترانه بر وزن غیاث به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید