معنی اسم صفدر

نام صفدر به چه معناست؟

صفدر:    (عربي ـ فارسي)1- صف‌شكن؛ 2- (به مجاز) شجاع و دلير؛ 3- (اَعلام) از القاب حضرت علي(ع).اسم صفدر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار صفدر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام صفدر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن صفدر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به صفدر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به صفدر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با صفدر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن صفدر

نام های دخترانه بر وزن صفدر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید