معنی اسم صانع

نام صانع به چه معناست؟

صانع :     (عربي) 1- سازنده، آفريننده؛ 2- (در قديم) صنعت‌گر؛ 3- آفريدگار، خداوند.اسم صانع

  • به نظر شما چه اسمی در کنار صانع ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام صانع چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن صانع از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به صانع تغییر میدهید؟

اسم پسر که به صانع بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با صانع به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن صانع

نام های دخترانه بر وزن صانع به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید