معنی اسم صائب

نام صائب به چه معناست؟

صائب :    1- (در قدیم) راست و درست؛ 2- (اَعلام) صائب تبريزي: [قرن 11هجری] شاعر ايرانی که مدتی را در کابل و هند گذراند. او از بنیانگذاران سبک تازه ای در شعر فارسی، معرف به سبک هندی است. به هر دو زبان فارسی و ترکی شعر گفته است و دیوان مفصلی دارد.اسم صائب

  • به نظر شما چه اسمی در کنار صائب ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام صائب چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن صائب از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به صائب تغییر میدهید؟

اسم پسر که به صائب بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با صائب به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن صائب

نام های دخترانه بر وزن صائب به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید