معنی اسم شروین

نام شروین به چه معناست؟

شروين:  (اَعلام) 1) نام قلعه‌ي شروان؛ 2) نام انوشيروان دادگر؛ 3) نام دو تن از پادشاهان سلسله‌ي طبرستان؛ 4) نام باستانی ناحیه‌ي سوادکوه در مازندران.اسم شروین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار شروین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام شروین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن شروین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به شروین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به شروین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با شروین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن شروین

نام های دخترانه بر وزن شروین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید