معنی اسم سلمان

نام سلمان به چه معناست؟

سَلمان :  (عربي) 1- سالم و مبّرا از عيب و نقص و آفت؛ 2- (اَعلام) 1) سلمان فارسی [قرن اول هجری] صحابی پیامبر اسلام(ص)، نخستین مسلمان ایرانی، که در پارسایی و پرهیزگاری او بسیار نوشته‌اند در زمان عمر والی مداین شد و در آن شهر درگذشت. 2) سلمان ساوجی [قرن 8 هجری] شاعر ایرانی، از مردم ساوه.اسم سلمان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سلمان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سلمان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سلمان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سلمان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سلمان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سلمان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سلمان

نام های دخترانه بر وزن سلمان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید