معنی اسم سانیار

نام سانیار به چه معناست؟

سانيار : (سان = كيفيت، چگونگي، قدرت، عزت + يار (پسوند دارندگي))، داراي عزت و قدرت و كيفيت.


اسم سانیار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سانیار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سانیار چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سانیار تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید