معنی اسم رسا

نام رسا به چه معناست؟

رسا : 1- ويژگي صدايي كه به وضوح قابل شنيدن است، موزون و بلند، آنچه به راحتي قابل درك است، بليغ؛ 2- (به مجاز) رشيد و خوش قد و قامت.اسم رسا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار رسا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام رسا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن رسا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به رسا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به رسا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با رسا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن رسا

نام های دخترانه بر وزن رسا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید