معنی اسم رامتین

نام رامتین به چه معناست؟

رامتین : (= رامسین، رامین) 1- نوازنده؛ 2- سازنده؛ 3- (اَعلام) نام شخصي كه واضع چنگ بوده. + ن رامين و رامسین.اسم رامتین

 • به نظر شما چه اسمی در کنار رامتین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
 • نظر شما در مورد نام رامتین چیست؟
 • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن رامتین از نظر شما چیست؟
 • در صورت امکان، آیا اسمتان را به رامتین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به رامتین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با رامتین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن رامتین

نام های دخترانه بر وزن رامتین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

2 دیدگاه

 1. نینا

  اسم همسرم رامتین
  اسم پسرم آرمین

 2. رامتین

  خواهشا معانی درست بگذارید!
  در کدام منبع معنی رامتین نوازده یا سازنده ذکر شده؟؟
  رامتین نام واضع چنگ و یکی از نوازندگان خسرو پرویز بود
  معنای رامتین: آرامش بخش و پیام آور رحمت

نظر خود را بیان کنید