رامتین : (= رامسین، رامین) 1- نوازنده؛ 2- سازنده؛ 3- (اَعلام) نام شخصي كه واضع چنگ بوده. + ن رامين و رامسین.


اسم رامتین

 • به نظر شما چه اسمی در کنار رامتین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
 • نظر شما در مورد نام رامتین چیست؟
 • در صورت امکان، آیا اسمتان را به رامتین تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

2 دیدگاه

 1. رامتین در

  خواهشا معانی درست بگذارید!
  در کدام منبع معنی رامتین نوازده یا سازنده ذکر شده؟؟
  رامتین نام واضع چنگ و یکی از نوازندگان خسرو پرویز بود
  معنای رامتین: آرامش بخش و پیام آور رحمت

نظر خود را بیان کنید