معنی اسم حیدر

نام حیدر به چه معناست؟

معنی حیدر: (حِ دَ) [ ع . ] (اِ.) 1 – شیر. 2 – لقب علی بن ابی طالب .اسم حیدر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار حیدر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام حیدر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن حیدر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به حیدر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به حیدر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با حیدر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن حیدر

نام های دخترانه بر وزن حیدر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید