معنی اسم نانسی

نام نانسی به چه معناست؟

نانسی (Nancy): منشا پیدایش این نام مشخص نیست. به نظر می رسد این نام از کلمه Annis گرفته شده که یک فرم بومی اگنس بوده است. امروزه نانسی یک نام مستقل محسوب می‌شود و در میان آمریکایی‌ها در سال‌های 1930، 1940 و 1950 بسیار رواج داشت.اسم نانسی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نانسی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نانسی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نانسی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نانسی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نانسی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نانسی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نانسی

نام های دخترانه بر وزن نانسی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید