معنی اسم جلیل

نام جلیل به چه معناست؟

جليل : (عربي) 1- بلند مرتبه، بزرگوار؛ 2- بزرگ، شكوهمند؛ 3-از نام‌ها و صفات خداوند؛ 4- (اَعلام) منطقه‌ي تاریخی زراعتی در شمال فلسطین در شرق رود اردن [= جلیله] که به دو بخش جلیل سفلا و جلیل علیا تقسیم می‌شود،  بنا به روایت انجیل مرکز اصلی رسالت حضرت عیسی(ع) بوده است.اسم جلیل

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جلیل ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جلیل چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جلیل از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جلیل تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جلیل بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جلیل به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جلیل

نام های دخترانه بر وزن جلیل به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید