معنی اسم باراد

نام باراد به چه معناست؟

باراد یکی از محبوب ترین اسم های فارسی پسرانه است که علاوه بر اینکه معنی زیبایی دارد، خوش بوده و تلفظ آن ساده و دلنشین است.

باراد به معنی جوانمرد، نیرومند و غیور است. هم چنین نام شخصیتی در زمان شاپور یکم (پادشاه ساسانی) زندگی کرده و اسم او در کتیبه کعبه زرتشت نیز آمده است.اسم باراد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار باراد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام باراد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن باراد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به باراد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به باراد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با باراد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن باراد

نام های دخترانه بر وزن باراد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید