معنی اسم اصلان

نام اصلان به چه معناست؟

اَصلان : (تركي) (= اسلان) شير، شير بيشه.

اميراصلان : (عربي ـ تركي) پادشاه چون شير، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شير.اسم اصلان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اصلان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اصلان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اصلان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اصلان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اصلان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اصلان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اصلان

نام های دخترانه بر وزن اصلان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید