معنی اسم آیین

نام آیین به چه معناست؟

آيين(آئین) :   1-(پهلوي)كيش، روش، دين، شيوه‌ي مناسب و مطلوب؛ 2- (در قديم) جلال و شكوه، عادت و خوي.اسم آیین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آیین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آیین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آیین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آیین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آیین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آیین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آیین

نام های دخترانه بر وزن آیین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید