معنی اسم آصف

نام آصف به چه معناست؟

آصف :   (عربي از عبري) (اَعلام) 1) آصف [ابن برخيا]، نام دبير يا وزير حضرت سليمان نبي(ع) كه در قرآن كريم ذكر آن رفته است؛ 2) (در قديم) عنوان و لقبي بوده براي وزيران.اسم آصف

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آصف ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آصف چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آصف از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آصف تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آصف بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آصف به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آصف

نام های دخترانه بر وزن آصف به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید