معنی اسم آتبین

نام آتبین به چه معناست؟

آتبين :    (اوستايي، āthvoya) 1- به معنی از خاندانِ «آثویه»؛ 2- (در دساتیر) نفس کامل و نیکوکار و صاحب گفتار و کردار نیک و اسعدالسعدا معنی شده است (؟). 3- (اَعلام) (در شاهنامه) پدر فريدون كه صورت درست آن همین گونه (آتبین) است؛ [ناسخان در رسم الخط آن را به «آبتین» تبدیل کرده‌اند، اما در سنسکریت āptiyā با تقدیم باء فارسی بر تاء آمده «بارتوله 323» و بنابراین آبتین نیز محملی پیدا کند. طبری«افریذون ‌ابن ‌اثفیان» (ج1ص99)، بیرونی«اثفیان» (آثارالباقیه226)، مجمل‌ التواریخ ‌والقصص ص26 «اثفیال= اثفیان»، شاهنامه «آبتین» (نقل از برهان قاطع، به اهتمام دکتر معین، ص13، پاورقی آتبین)].اسم آتبین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آتبین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آتبین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آتبین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آتبین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آتبین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آتبین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آتبین

نام های دخترانه بر وزن آتبین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید