مجله آلامتو

تعبیر خواب پشم

(27 رای, امتیاز میانگین: 3٫19 از 5)

تعبیر دیدن پشم در خواب چیست؟

پشم wool

پشم در خواب دیدن نیکو است و میمنت دارد. پشم ارزنده ترین محصولی است که از گوسفند عاید ما می شود لذا در خواب نیز نمی تواند بد باشد.

پشم را معبران در خواب روزی و نعمت تعبیر کرده اند و به وجهی دیگر اندوخته و پولی است که زائد بر خرج روزانه کنار نهاده ایم.

داشتن پشم و خریدن و هدیه گرفتن پشم در خواب کسب مال و تحصیل روزی و نعمت فراوان است به همان مقدار که پشم را در خواب دیده اید.

اگر مختصری پشم در بقچه داشته باشید پول کمی به دست می آورید و اگر عدل های بزرگ پشم را در خواب دیدید که روی هم چیده اید و دانستید که همه به خودتان تعلق دارد مال هنگفتی نصیب شما می شود.

رسن یا طناب پشمی در خواب پیچیدگی کارهاست از نقطه نظر مالی و چنان چه در خواب ببینیم که کسی از پشم طناب می بافد نشان آن است که در کار او نوعی گره و آشفتگی پدید می آید و اگر احساس کردید که آن طناب به شما تعلق دارد یا برای شما بافته می شود و یا خودتان بافنده چنین طنابی از پشم هستید گرفتگی و گره کار به شما ارتباط می یابد.

اگر در خواب پشم نبافته ببینید بهتر است تا پشم بافته شده و چنان چه ببینید که مقداری پشم از دکانی خریده اید یا از طریق دیگر به دست آورده اید همان طور است که گفته شد تحصیل مال است و آن مالی است حلال و بدون خدشه و غش.

اگر کسی مقداری پشم به شما داد که ببافید شما را به کاری سرگرم می کند و شغلی در اختیار شما قرار می دهد که سود بخش است.

اگر دختر جوانی ببیند که دوک میریسد شوهر می کند و اگر ببیند از پشم پارچه می بافد شوهری پول دار نصیب او می شود.

بستر پشمی و تشکی که از پشم درست شده باشد زن و همسر پول دار است و این خواب نیکو است.

اگر جوان مجردی خواب ببیند، خواب او خبر می دهد که همسری پول دار و صاحب شخصیت و دولت نصیب او می شود.

اگر جوانی در خواب ببیند که یک گونی یا یک عدل پشم دارد پول دار می شود.

اگر زنی ببیند که تشک یا پشتی خود را شکافته و می خواهد با پشم پر کند و بدوزد شوهرش به وسیله او یا به کمک دیگری پول دار می شود.

بافتن نخ از پشم رشته امید است که به پول و ثروت منتهی می گردد. چنان چه در خواب ببینید که پشم را می سوزانید یا دور می ریزید خواب شما خبر می دهد که مال خود را از بین می برید و زیان می بینید و اگر در خواب دیدید که پشم را گلوله، گلوله می کنید و می اندازید خبر از این است که پول خود را به بیهودگی خرج می کنید.

چنان چه در عالم خواب ببینید که گوسفندی دارید و پشم آن حیوان را قیچی می کنید، اگر گوسفند ماده باشد زنی به شما سود می رساند و اگر بز باشد مردی برای شما مفید واقع می شود و اگر ببینید که بدن خودتان مثل گوسفند پشم در آورده به شدت گرفتاری مالی پیدا خواهید کرد و به هر صورت پول برای شما ملال آور می شود به طوری که ممکن است آبرویتان را مورد مخاطره قرار دهد. پشم چرک و کثیف در خواب زیان مالی است.

تعبیر خواب «پشم» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «پشم» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

5 دیدگاه

 1. خواب دیدم پاهایم پشم در آورده بود و پوست پاهایم خال های سیاه داشت

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب شمااحتمالا نشان از خبری دارد که شما را ناراحت میکند و از نظر مالی دچار مشکل میشوید
   سربلند و پیروز باشید

 2. ابوالفضل در

  سلام من خواب دیدم گوسفند مال یک نفر دیگه بود ولی من پشم گوسفند را براش چیدم لطفا اگه میشه تعبیرش کنید.

  • یاسین صداقت در

   باسلام
   همانطور که در تعبیر خواب الامتو خوانده اید . اگر بر بدن انسان پشم روییده شود مشکلات مالی پیش می ایید . پس مراقب باشید و صدقه بدهید .
   سر بلند و پیروز باشید

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   همانطور که در تعبیر خواب الامتو خوانده اید .
   پشم نشان از خیر و برکت دارد و تعبیر شما اینگونه است که از مال دیگری به شما سودی میرسد .انشالله
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید