تعبیر خواب نارگیل

دیدن نارگیل در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن نارگیل در خواب چیست؟

تعبیر خواب نارگیل تازه با پوست چیست

نارگیل برکت و نعمتی است که تحصیل آن به دشواری انجام پذیر است و تجسم ـ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ـ می باشد.

نارگیل درسته و با پوست توشه و انبان سفر است و نشان دهنده این که دارنده اش در خواب به سفری دور می رود یا آرزوی سفر به مناطق بعید را دارد.

نوشته اند تعداد زیاد نارگیل مال التجاره است که فرضا کامیونی از راهی بس دور آورده باشد. این در صورتی است که بیننده خواب ببیند انبوهی نارگیل درسته دارد.

نارگیل پوست کنده نعمت و برکت است به خصوص اگر چربی روغن آن را حس کنید فراخی و وسعت معیشت است.

شیر نارگیل نوش است و کامروایی و استغنای مالی.

روی هم رفته دیدن نارگیل در خواب خوب است.

اگر ببینید نارگیلی بر درخت است و شما می خواهید آن را بکنید پیشنهاد کار پر سودی به شما عرضه می شود و اگر کندید این سود عایدتان می شود.


تعابیر مرتبط:


☺ تعبیر خواب «نارگیل» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «نارگیل» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


2 دیدگاه

 1. فاطمه

  سلام یک نفر نمی‌دونم کی بود نارگیلی برای من نصف کرد که ببیند داخلش چیست که اگر خوب باشد من کاری را باید انجام بدهم ولی نمیدانم چه کاری بود

  وقتی داخل نارگیل را باز کرد وسط نارگیل گودالی از آتش بود آتش از نارگیل بیرون نمی‌زد در اعماق نارگیل بودوقتی نارگیل را باز کرد روی دو پله نارگیل مثل هم بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب می تواند از جهاتی برای شما خیر باشد و به این معنا باشد که شما در اینده فرصتی برای کسب خیر خواهید داشت با وجود سختی های فراوان باید آن راکسب کنید.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید