معنی اسم گوزل

نام گوزل به چه معناست؟

گوزل :    (تركي) 1- زيبا، خوشگل، قشنگ؛ 2- ظريف، برازنده، خوب، نيكو، نازنين.اسم گوزل

  • به نظر شما چه اسمی در کنار گوزل ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام گوزل چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن گوزل از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به گوزل تغییر میدهید؟

اسم پسر که به گوزل بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با گوزل به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن گوزل

نام های دخترانه بر وزن گوزل به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید