معنی اسم گلپری

نام گلپری به چه معناست؟

گلپري :    [گل+ پري = (به مجاز) زيباروي و داراي اندام ظريف] (به مجاز) زيباروي با طراوت كه داراي اندام ظريف مثل پري است.اسم گلپری

  • به نظر شما چه اسمی در کنار گلپری ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام گلپری چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن گلپری از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به گلپری تغییر میدهید؟

اسم پسر که به گلپری بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با گلپری به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن گلپری

نام های دخترانه بر وزن گلپری به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید