معنی اسم کانی

نام کانی به چه معناست؟

معنی اسم کانی :    (كان + ي (پسوند نسبت))، 1- منسوب به كان، مربوط به كان، معدني، استخراج شده از كان؛ 2- (به مجاز) داراي ارزش و قيمت. در کردی به معنی چشمه.اسم کانی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کانی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کانی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کانی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کانی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کانی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کانی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کانی

نام های دخترانه بر وزن کانی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید