معنی اسم ژینو

نام ژینو به چه معناست؟

ژینو :    [ژين (كردي) = زندگي + او /-u/ (پسوند دارندگي)]، 1-داراي زندگي؛ 2- (به مجاز) زنده، زندگي، داراي حيات.اسم ژینو

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ژینو ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ژینو چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ژینو از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ژینو تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ژینو بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ژینو به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ژینو

نام های دخترانه بر وزن ژینو به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید