معنی اسم چنور

نام چنور به چه معناست؟

چنور : (کردی) گیاهی خوشبو شبیه به شوید، که در بعضی از مناطق کردستان میروید.اسم چنور

  • به نظر شما چه اسمی در کنار چنور ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام چنور چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن چنور از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به چنور تغییر میدهید؟

اسم پسر که به چنور بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با چنور به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن چنور

نام های دخترانه بر وزن چنور به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید