معنی اسم پیمانه

نام پیمانه به چه معناست؟

پيمانه :    1- هر ظرف يا مقياسي ديگر از آن براي اندازه‌گيري مقدار معيني از هر چيز استفاده شود؛ 2- (در قديم) جام شراب؛ 3- (در قديم) (به مجاز) شراب.اسم پیمانه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پیمانه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پیمانه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پیمانه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پیمانه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پیمانه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پیمانه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پیمانه

نام های دخترانه بر وزن پیمانه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید