معنی اسم وستا

نام وستا به چه معناست؟

وُستا:    (اوستايي) 1- (= اوستا) اوستا؛ 2- (در اديان) كتاب مقدس زردشتيان.اسم وستا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار وستا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام وستا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن وستا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به وستا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به وستا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با وستا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن وستا

نام های دخترانه بر وزن وستا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید