معنی اسم واله

نام واله به چه معناست؟

والِه :    (عربي) 1- عاشق بي قرار، شيفته و مفتون؛ 2- حيران، سرگشته، مبهوت؛ 3- (در حالت  قيدي) در حال شيفتگي. (اَعلام) واله/vāle/، [فرانسوی] ایالتی در جنوب سویس، نزدیک مرز فرانسه و ایتالیا.اسم واله

  • به نظر شما چه اسمی در کنار واله ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام واله چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن واله از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به واله تغییر میدهید؟

اسم پسر که به واله بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با واله به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن واله

نام های دخترانه بر وزن واله به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید