معنی اسم هما

نام هما به چه معناست؟

معنی اسم هما : 1- (در پهلوی)، فرخنده؛ 2- پرنده‌ای با جثه‌ای نسبتاً درشت از خانواده‌ی لاشخورها، دارای بال‌های بلند، دُم بلندِ لوزی شكل به رنگ خاكستری و یك دسته مو در زیر منقار. [هما به خوردن استخوان مشهور است و قدما می‌پنداشتند سایه‌اش بر سر هر كس بیفتد به سعادت می‌رسد و در بعضی منابع با عقاب تخلیط شده است] 3-(اَعلام) هما در «فروردین یشت» اوستا دختر «كی گشتاسب» و خواهر اسفندیار است؛ 4- (همای) در اساطیر اقوام هندو ایرانی بلند پروازترین پرنده است.

نام هُمادخت به چه معناست : (هما+ دخت = دختر)، (به مجاز) دختر خوشبخت، دختر سعادتمند.اسم هما

  • به نظر شما چه اسمی در کنار هما ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام هما چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن هما از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به هما تغییر میدهید؟

اسم پسر که به هما بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با هما به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن هما

نام های دخترانه بر وزن هما به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید