معنی اسم نیاز

نام نیاز به چه معناست؟

نیاز :    1- حالتي كه در آن براي انجام دادن كاري يا برآوردن منظوري، چيزي يا كسي مورد تقاضا، مناسب يا سودمند است، احتياج؛ 2- ضروري، لازم؛ 3- (در قديم) اظهار محبت، چنان كه از سوي عاشق در مقابلِ ناز؛ 4- (در قديم) (به مجاز) محبوب، معشوق؛ 5- (در عرفان) اظهار ناچيزي در برابر معشوق، قبول اين كه بنده به حق نياز دارد.



اسم نیاز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نیاز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نیاز چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نیاز از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نیاز تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نیاز بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نیاز به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نیاز

نام های دخترانه بر وزن نیاز به زودی درج میگردد.




℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید